Profil společnosti Certifikace Kontakty Povinně zveřejňované informace


Správa

Spalovna

Kotelna

 

 
  Spalovna - Likvidace nebezpečných odpadů
 
 
Kontakt:
  Iveta Sacherová – agenda nebezpečných odpadů
tel.: 485 312 945
e-mail:
  Ing. Filip Galnor–vedoucí provozů
tel.: 485 312 202
e-mail:

Naše společnost zabezpečuje likvidaci nebezpečných odpadů pomocí spalování ve spalinovém kotli.

Jelikož nám záleží na tom, aby spalování probíhalo s co nejmenším dopadem na životní prostředí, snažíme se s rezervou dostát všem relevantním nařízením – byla instalována moderní filtrace spalin a emise jsou kontrolovány nejen autorizovanými čtvrtletními měřeními, ale byl zaveden i kontinuální monitoring. V souladu se schváleným provozním řádem provádíme spalování buď v jednorázových kontejnerech o obsahu 1,5; 2,5; 10; 30; 60 litrů nebo v pytlích (s ohledem na přepravu nebezpečných odpadů lze pálení v pytlích provádět pouze pro Krajskou nemocnici Liberec, v jejímž areálu se spalovna nachází). Nabídnout můžeme také spalování prošlých léčiv nebo návykových látek, samozřejmostí je splnění všech legislativních požadavků zejména s ohledem na průkaznou dokumentaci.

Veškeré činnosti související s nakládání s nebezpečnými odpady byly certifikovány v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001.

Živnostenský list

Koncestní listina

Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů

Rozhodnutí Krajského úřadu - souhlas k provozování spalovny nebezpečných odpadů a provoz řádu

Návrh smlouvy + ceník

Provozní řád

 

 

NELI servis, s. r. o.
Husova 357/10
46001, Liberec 1
IČO: 25028138
DIČ: CZ25028138
Zápis v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 13087
  Copyright ® 2006, NELI servis s. r. o.