Profil společnosti Kontakty Povinně zveřejňované informace


Správa

Odpadové hospodářství

Kotelna

 

 
  Odpadové hospodářství
 
 
Kontakt:
  Věra Rýzlová – agenda nebezpečných odpadů
tel.: 485 312 945
e-mail:
  Ing. Helena Bestová – odpadový hospodář
tel.: 775 202 057

Naše společnost provozuje zařízení pro mobilní sběr odpadů, kterému bylo Krajským úřadem LK přiděleno číslo CZL00916. Toto zařízení slouží ke sběru odpadu, tzn. k převzetí odpadu od původce a předání osobě / zařízení / oprávněné k využití nebo odstranění odpadu.

Zaměřujeme se zejména na sběr odpadů ze zdravotnictví, tj. na nebezpečné odpady katalogových čísel 18 01 01, 18 01 03, 18 01 06, 18 01 09.

V souladu se schváleným Provozním řádem mobilního zařízení provádíme pravidelný sběr nebezpečného odpadu v jednorázových certifikovaných kontejnerech o obsahu 1,5 l, 2,5 l, 30 l nebo 60 l.

Odpad přebíráme od původce odpadu na základě vyplněného dokladu o předání / dodacího listu /.

Rozhodnutí KÚ – Souhlas s provozem mobilního zařízení

Návrh smlouvy + ceník služeb

Provozní řád mobilního zařízení

Pokyny pro nakládání s odpadem-zdravotní zařízení zubaři

Pokyny pro nakládání s odpadem -zdravotní zařízení

 

 

NELI servis, s. r. o.
Husova 357/10
46001, Liberec 1
IČO: 25028138
DIČ: CZ25028138
Zápis v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 13087
  Copyright ® 2006, NELI servis s. r. o.