Profil společnosti Kontakty Povinně zveřejňované informace


Správa

Odpadové hospodářství

Kotelna

 

 
  Odpadové hospodářství
 
 
Kontakt:
  Věra Rýzlová – agenda nebezpečných odpadů
tel.: 485 312 945
e-mail:
  Ing. Helena Bestová – odpadový hospodář
tel.: 775 202 057

Naše společnost zabezpečuje odvoz nebezpečných odpadů do spalovny nebezpečných odpadů, která je oprávněna tento odpad přijmout.

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu máme Souhlas k provozu mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů.

U tohoto typu zařízení se nebezpečný odpad předává na základě dokladu o předání (dodací list).  Zaměřujeme se zejména na odpady ze zdravotnictví, tzn. na odpady katalogových čísel 180101, 180103, 180109 a 200132.

V souladu se schváleným Provozním řádem mobilního zařízení provádíme sběr nebezpečných odpadů v jednorázových certifikovaných kontejnerech o obsahu  1,5l, 2,5l, 30l, 60l .

Rozhodnutí KÚ – Souhlas s provozem mobilního zařízení

Návrh smlouvy + ceník služeb

Provozní řád mobilního zařízení

 

 

NELI servis, s. r. o.
Husova 357/10
46001, Liberec 1
IČO: 25028138
DIČ: CZ25028138
Zápis v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 13087
  Copyright ® 2006, NELI servis s. r. o.